Kdy: 26.8. 2023, 13:30 hod.

Místo: hřiště Sokola, Sedlčánky

Pořádající: Spolek SCK, OV, TJ Sokol, Orienťáček

Program

Prezence soutěžících: 13:30

poučení soutěžících13:50
zahájení soutěže14:00
vymezený čas na soutěž14:00 – 17:30
vyhodnocení výsledků17:30 – 18:30
vyhlášení výsledků18:30 – 19:00
volný program19:00 – 22:00

Počet členů týmu: 6 + max. 1 náhradník

Počet týmů: max. 12 (systém „kdo dřív přijde, ten dřív …“, v případě nesložení startovného do data uvedeného viz níže, budou osloveny další týmy podle pořadí, přihlášení na 13. a dalším místě)

Kategorie (váhová, věková, apod.): nejsou

Přihlášení do soutěže: do 18.8. 2023, 12:00, emailem na adresu lano@sedlcanky.cz, uvést „název“ týmu a počet soutěžících, zpětným emailem pořadatele bude potvrzena registrace a vydány instrukce

Startovné: za každého člena týmu 50,- Kč na účet pořádajícího Spolku 123-4540970217/0100, do zprávy pro příjemce uvést „Sedlčánské lano“ a název mužstva, který musí být jednoslovný a nepříliš dlouhý kvůli zapsání na hlavní cenu (1x nápoj v ceně zápisného pro každého zapsaného člena týmu – pivo či nealko, podle věku a výběru)

Složení startovného: do 21.8. 2023 16:00, po potvrzení registrace pořadatelem (viz výše)

Občerstvení: možno zakoupit na místě

Zdravotník zajištěn, zápisem do soutěže účastníci přebírají osobní odpovědnost za svá případná zranění.

Rozhodčí: zajištěni

Doprovodný program: Soutěž dětí do 15ti let v disciplínách: skok v pytli, krátký slalomový běh, střelba z velkého praku papírovými „míčky“ na cíl.

Kromě dobré nálady a nadšení ze sportovního zápolení týmy na prvních třech místech obdrží poháry, vítězný tým potom navíc „putovní cenu“, na které bude zapsán název týmu (putovní cena je mezi soutěžemi uložena u pořadatele).

Pravidla

Pravidla přetahování lanem: lano 25m, označeno ve své polovině, která je nad středem vymezeného soutěžního prostoru. Od středu lana je na každou stranu vyznačena délka 4m (soutěžní délka) a 5m (volná část lana), oba týmy v počtu 6 hráčů mají k dispozici zbytek lana (7,5m na každé straně pro daný tým). Členové týmu musí lano držet oběma rukama, je zakázáno obtáčet lano jakýmkoliv způsobem kolem jakékoliv části těla (i z důvodu možného zranění). Cílem je na povel rozhodčího táhnout za lano až do chvíle, kdy je celá soutěžní délka lana za středem soutěžního prostoru, tedy na polovině některého ze soupeřů. O dosažení této mety rozhoduje rozhodčí. Týmy budou rozlosovány do dvou skupin (při nízkém počtu přihlášených týmů může být i skupina jedna), ve skupině je jeden „zápas“ dvoukolový (dva tahy), za každý vyhraný tah je jeden bod. V případě trvání jednoho tahu déle než 3 min. bez vítěze rozhodčí kolo ukončí jako „nerozhodné“ a každému týmu se přidělí 0 bodů. V další, vyřazovací části, kam postupují první 2 týmy ze skupiny je zápas tříkolový (3 tahy), a to na 2 vítězné tahy (v případě jedné skupiny je pořadí dáno, vyřazovací systém se uplatní pouze v případě shodného počtu bodů u některých z prvních 4 týmů). O výsledku tahu může rozhodnout i diskvalifikace týmu rozhodčím za porušení pravidel (např. vystoupením z určené dráhy, dotykem se zemí jinou částí těla než chodidlem, nedovoleným úchopem apod.). Obuv musí být pevná, podrážka může být hrubá (např. pracovní obuv), ale nesmí být opatřena jakýmikoliv hřeby, hroty, kolíky, špunty apod. (v případě pochybností rozhoduje rozhodčí).

Trenérům se nedovoluje během „tahu“ udílet týmu pokyny.

Doporučuje se tričko s dlouhými rukávy. Rukavice povoleny.

Bližší objasnění pravidel při poučení.